đánh giá địa chỉ học kế toán

địa chỉ học kế toán

Khóa học sẽ diễn ra trong 2 ngày 16-17/10/2014 do Trung tâm năng suất Việt Nam tổ chức.
Tin tức liên quan:
Đo lường chỉ số KPIs chính xác trong lĩnh vực truyền thông
KPIs – yếu tố thành công cho doanh nghiệp nhỏ
KPI – Chìa khóa cho chiến lược toàn diện của doanh nghiệp địa chỉ học kế toán
KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng. Nhà quản lý sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của chức danh đó. Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân. KPI là một công cụ hữu hiệu cho việc triển khai chiến lược doanh nghiệp một cách toàn diện, giúp người điều địa chỉ học kế toán  hành triển khai chiến lược thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng lĩnh vực như: năng suất nguồn nhân lực; thời gian làm việc; đánh giá công việc; hoạt động cải tiến; sự trung thành; vấn đề tài chính, sản xuất, chất lượng… địa chỉ học kế toán

KPI

KPI là chỉ số đo lường hiệu suất chính của việc thực hiện công việc. Ảnh minh họa
Mục tiêu của khóa học giúp học viên Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của hệ thống KPI trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp nói chung và đánh giá nhân viên nói riêng; Nắm rõ quy trình, các tiêu chí, phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Từ đó có thể xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc tại doanh nghiệp. địa chỉ học kế toán

Đối tượng tham dự: là các Lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp; Quản lý các phòng ban; Cán bộ quản trị nhân sự hoặc các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khóa học. địa chỉ học kế toán

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s